تبلیغات
جزیره مسابقات - پروفایلام
جزیره اى براى شما

 

09300000ROZHINA09300000

02400000چند بچه =یکی یدونه02400000

12000000ماه تولد=اذر12000000

سن=12

04300000بهترین دوستم=همتون عشقید04300000

ali-mahsaلقبم=PRINCESS FLLURY HEARTali-mahsa

07100000خوراکی مورد علاقم=ترامیسو07100000

ali-mahsaپایه=هفتمali-mahsa

06300000سال=138406300000

02200000شهر=تهران02200000

01900000متولد=1 آذر 138401900000

02000000شغل اینده=جراح مغز-پیانیست02000000

ali-mahsaبازیگر مورد علاقه=اندره لینکولنali-mahsa

 اسکرول بار